اشتوداخ

كارمند فنى قشون ایران است. «روز ششم صفر 1332 ق. / 1292 خ. / 1914 م. مردى ظاهراً لهستانى به نام گوزمینسكى با یك هواپیماى دو باله سبك در میدان مشق تهران فرود آمد. احمد شاه و درباریان از آن دیدن كردند... . در این باره نوشته‌‌اند كه خلبان هواپیما به كمك اشتوداخ هواپیما را تعمیر و براى مدتى گاه گاه بر فراز تهران پرواز مى‌‌كرد. / تهران به روایت تاریخ، ج 4، ص 2163، به نقل از حسین پژمان بختیارى.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.