اشتال

آلكساندر اشتال شخصى روسى‌‌الاصل كه در اواسط سال 1295 ق. تا اواخر 1297 ق. ریاست اداره پست را عهده‌‌دار بود. او توسط امین‌‌الملك (میرزا على‌‌خان) به این سمت انتخاب گردید. البته او برادر خود به نام نیكلا[1] را هم  وارد این اداره كرد و پست راه آذربایجان را به او سپرد.

 عباس اقبال آشتیانى وى را چنین توصیف كرده: «او مرد فاضل و دقیقى بود و در مدت اقامت خود در ایران تحقیقات علمى نفیسى راجع به معادن و اوضاع جغرافیایى شمال و جنوب شرقى این كشور كرد و مقالات و نقشه‌‌هاى ذیقیمتى در باب این موضوع از خود منتشر ساخت.» / تاریخ تهران (عباس اقبال)، ص 43.

 درحالى‌‌كه حسین پژمان درباره وى نظرى منفى دارد: «اشتال برخلاف سلف خود مردى آشفته رأى و بى‌‌اطلاع بود كه اوقات خویش را به نقشه‌‌بردارى از جاده‌‌ها صرف مى‌‌كرد و نخستین نقشه تهران به دست او ترسیم شد. مشارالیه مسیو اندریاس رئیس پست رشت را به تهران دعوت نمود و معاونت خویش را به او محول داشت تا شخصاً فرصت كافى یافته و به نقشه‌‌بردارى مشغول گردد.» / تاریخ پست و تلگراف و تلفن، صص 262 و 263.

 واقعیت همان است كه وى در اداره پست ناآشنا و غیرمفید بوده است، اگرچه در رشته مورد علاقه‌‌اش یعنى جغرافیا داراى اطلاعاتى بوده و تحقیقاتى نیز كرده است. كما این‌‌كه در دوران ریاست وى به خصوص اواخر آن و تا زمانى كه وزارت پست تشكیل گردید، اداره پست دچار هرج و مرج بود. ! پست.2. Nicolas

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.