اسم شب ارگ

در ارگ تهران، بعد از آن‌‌كه مقررات خاصى براى عبور و مرور افراد و ترتیب خدمت قراولان از طرف شجاع‌‌السلطنه وضع شد، هر غروب اسم شبى تعیین مى‌‌گردید تا كسانى كه مجاز به عبور هستند با اعلان آن از قراولان اجازه تردد پیدا نمایند: «.. اسم شب ارگ با مقرب الخاقان شجاع‌‌السلطنه است. شب‌‌ها وقت غروب آفتاب اسم را نوشته به جهت سرهنگ و صاحب‌‌منصبانى كه لازم است و به سركشى قراولان باید بروند بفرستند. در باب اسم شب سرتیپ قدغن نموده كه صاحب‌‌منصبان به احدى اسم ندهند. كسانى كه محرم اسم شب هستند، سرهنگ و یاورها و وكیل‌‌باشى و وكیل دوره و قراول دوره است. دیگر به احدى اسم نباید داده شود. امناى دولت كه شب‌‌ها در دیوان‌‌خانه مى‌‌مانند سه ساعت كه گذشت مقرب‌‌الخاقان سرتیپ یك نفر صاحب‌‌منصب امین معین كرده آن‌‌جا حاضر باشد، مأمورین را به شهر برده از ارگ رد نماید. آدم متفرقه نباید اسم شب را بداند.

 آدم متفرقه... هرگاه اسم داشته باشد باید قراول جلوگیرى كرده به صاحب‌‌منصب خود اطلاع داده، صاحب‌‌منصب هم فوراً به مقرب‌‌الخاقان شجاع‌‌السلطنه خبر داده به این عمل رسیدگى نموده معلوم نماید این شخص خارجى اسم شب را از كدام صاحب‌‌منصب یا سرباز گرفته است.» / 28 هزار روز تاریخ ایران و جهان، ص 227 ضمیمه.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.