اسلام یوسف خان مسیحی


اسلام یوسف خان مسیحی
یوسف خان ارمنی که در مدرسه دارالفنون طهران بعضی علوم آموخته و پس از آن برای سیاحت به شهر ارومیه رفته و در منازل تجسس مذاهب می نمود تا در شهر ارومیه به منزل آقا سید آقا که از عرفا است رفت. چون آثار شریعت را از آن محفل شرافت نگریست با میل خاطر مسلمان شد و آداب مذهب اسلام را فرا گرفت/مرآت الوقایع،سال 1314قمری،ص89.
واقعه در قزوین
در ماه شوال زنی در قزوین هنگام زادن فوت می شود. شکمش را پاره کرده طفل را صحیح و سالم بیرون آورده به دایه سپردند./ ص136.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.