اسلام

از مدارس تهران قدیم كه در سال 1337 ق. برابر 1298 خ. زمان وزارت نصیرالدوله، تعداد كلاس شش، دانش‌‌آموزان 137 نفر و آموزگارانش ده نفر بوده است و در سال تحصیلى 1302-1303 خ. تعداد دانش‌‌آموزان رایگان 44 نفر، غیر رایگان 124 نفر، مجموع 168 نفر و آموزگارانش نُه نفر بوده است.

 این مدرسه را سید محمد طباطبایى معروف به سنگلجى تأسیس كرد و ناظم مدرسه میرزامحمد كرمانى بود كه مدتى بعد میرزا محمد به همین مناسبت به لقب ناظم اسلامى و بعد ملقب به ناظم الاسلام گردید. ! رجوع کنید به ناظم‌‌الاسلام.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.