اسكله

در فرمانى كه  در سال 1229 ق. صادر شد و در صفحه 109 كتاب آستانه رى آمده، نام اسكله به عنوان قریه‌‌اى از بلوك شمیران ضبط است: «... قریه زرگنده و اسكله و بالغ آباد و چهار هرز [چالهرز] متعلق به قریه مذكوره كه واقع است در بلوك شمیران دارالخلافه طهران... .»

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.