اسفندیارى

این دیه جزو دهستان غار غربى بخش حومه رى است و در چهار كیلومترى جنوب تهران و شش كیلومترى شمال غربى شهر رى افتاده است. جمعیتش در فرهنگ جغرافیایى ایران 100 زردشتى و در فرهنگ آبادى‌‌هاى كشور 112 تن آمده است، از قنات و چاه عمیق مشروب مى‌‌شود. دبستان و صندوق پست دارد. اهالى آن به فارسى و فرس قدیم سخن مى‌‌گویند. 22 هكتار گندم كارى آبى و چهار هكتار جو آبى و نه هكتار باغ دارد. محصولش گندم، جو، صیفى، سبزى‌‌كارى و چغندر قند است. شغل اهالى زراعت و گاودارى است. / فرهنگ جغرافیایى ایران، ج 1؛ فرهنگ آبادى‌‌ها، ص 12؛ فرهنگ آبادى‌‌هاى كشور، ج 13، ص 14؛ فرهنگ آبادى‌‌هاى ایران، ص 26.

 این دیه در نقشه تهرانِ مهندس بغایرى كه در سال 1328 ق. تهیه شده مندرج است.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.