استاد حسن

سازنده در چوبى بقعه امامزاده سید اسماعیل در دوران قاجاریه استاد حسن پسر استاد حسین لواسانى است. / تاریخ تهران، جواهر كلام، ص 75.

 اما منبت عتیقه در مربوط به سال 886ق است و بانى آن استاد حسین بن پیرعلى حداد است و این تاریخ قدیم‌‌ترین سال تاریخى است كه در ابنیه قدیمى داخل شهر تهران قدیم سراغ داریم. (زمان آق قویونلوها). / آثار تاریخى تهران، ص 15.  ! امامزاده سید اسماعیل.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.