اردوى قزاق

محل اردوى قزاق، هنگام نقشه‌‌بردارى مهندس بغایرى در سال 1328 ق. جایى حدود اداره ستاد ارتش واقع در چهارراه قصر فعلى یعنى شرق جاده قدیم شمیران بوده است ر قزاق.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.