ارباب گیو

رستم گیو در مجلس شوراى ملى نماینده زردشتیان بود. عمارت بنانیه و اراضى سوهانك زمانى در تملك ایشان بود و اراضى جلالیه را نیز به اتفاق حاج رحیم اتحادیه خریدارى كرد. وزارتخانه‌‌هاى معارف و دارایى در سال 1313 خ. در دفترخانه رسمى شماره 18 تهران بخشى از این اراضى را از ورثه وى و حاج رحیم اتحادیه براى احداث دانشگاه تهران خریدارى كردند. / جغرافیاى تاریخى شمیران، ج 1، ص 298.

 

 

ارباب گیو

 

 «از طرف انجمن زردشتیان [انجمن قوى و ثروتمندى است] در هند مجسمه‌‌اى از فردوسى فرستاده‌‌اند. 10 بهمن 1323 ]خ[ در میدان فردوسى نصب شد. ارباب رستم گیو نماینده است، مجسمه كوچك است و میدان بزرگ، مناسب بود جلوى درب دانشگاهى نصب شود.» / خاطرات و خطرات، ص 437.

 جلالیه پیش از آن‌‌كه خرد شود و مردم براى خانه‌‌سازى خریدارى كنند با چند آبادى دیگر نزد بانك استقراضى روس گرو بود كه پس از آن به دست حاج رحیم اتحادیه و ارباب گیو زردشتى رسید و ایشان اراضى آن را خرد كردند و به مردم براى خانه‌‌سازى فروختند. / شرح رجال ایران، ج 1، ص 416.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.