ارباب مهدى یزدى

وى از نمایندگان زردشتى در مجلس شوراى ملى بود كه مهدى‌‌آباد ده اربابى و متعلق به ایشان بوده است. مهدى آباد در غرب جوادیه تهران‌‌پارس واقع بود. رجوع کنید به مهدى آباد

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.