اراضى وزیر (3)

مطابق نقشه نجم‌‌الدوله كه در سال 1309 ق. چاپ شده است در دوره ناصرى اراضى مجاور حصار مابین خیابان دروازه خانى آباد (تختى) و خیابان باغ جنت (حاج عبدالصمد كنونى) متعلق به وزیر بوده كه بخش‌‌هایى از آن با نام مزرعه و یا سبزى‌‌كارى مشخص شده است و قلعه وزیر نیز در همین اراضى و در فاصله خیابان دروازه گمرك (موسوى) و خیابان باغ جنت (حاج عبدالصمد) احداث شده بود.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.