اراضى وزیر (1)

زمین‌‌هاى شمال خیابان مورب مابین دروازه‌‌هاى دوشان تپه و شمیران (شهید محسن مشكى) كه به ضلع شمال شرقى حصار ناصرى محدود مى‌‌شد، در نقشه نجم‌‌الدوله با نام خالصه مبیعى وزیر ثبت شده است.

 باید یادآورى كرد كه منظور از «وزیر« پیشكار حاكم تهران است. در دوره ناصرى میرزا موسى مستوفى تفرشى (1198 -1282 ق.) وزیر تهران بود. با مرگ او در سن 84 سالگى پسرش میرزا عیسى جانشین وى شد. این پدر و پسر آب‌‌انبار امامزاده سید اسماعیل را مرمت كردند، از این‌‌رو به آب انبار میرزا موسى و بعد از او به آب انبار میرزا عیسى شهرت داشت. میرزا عیسى به سال 1310 ق. در تهران درگذشت و در زاویه مسجد آقا شیخ هادى در خیابان شاهپور (وحدت اسلامى) كه از ثلث دارایى او ساخته شد، مدفون است. / شرح رجال، ج 2، ص 514.

 وزیر دیگر تهران میرزا محمود مستوفى گرگانى پسر میرزا نصرالله گرگانى است كه از 1291 تا 1297 ق. وزارت تهران را داشت و از این رو به «وزیر« شهرت یافت. / همان منبع، ج 4، ص 42.

 مسجد میرزا محمود در سرچشمه از بناهاى اوست و نام كوچه میرزا محمود منشعب از خیابان امیركبیر هنوز باقى است

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.