اراضى وزیر صنایع

در نقشه نجم‌‌الدوله چاپ سال 1309 ق. در جنوب باغ وزیر صنایع زمین مستطیل شكل كوچكى قرار داشت كه اضلاع آن در امتداد غرب خیابان باغ ایلخانى (فردوسى(، خیابان باغ امین‌‌السلطان (نوفل لوشاتو) و كوچه پیرنیاى فعلى قرار داشت.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.