اراضى معین نظام

مطابق نقشه نجم‌‌الدوله چاپ سال 1309 ق. در غرب رزستان میرزا سیداحمد و خیابان بى‌‌نام (فلسطین)، باغ معین نظام قرار داشت و در شمال این باغ قطعه زمین بیاضى بود كه در نقشه مزبور با نام «متصرفى معین نظام» ثبت شده است.

 این قطعه زمین از شمال به خیابان بى‌‌نام (خیابان پاستور)، از شرق به خیابان بى‌‌نام (فلسطین)، از جنوب به باغ معین نظام و از غرب به اراضى وزیر محدود بود. امروز در این اراضى ساختمان نخست وزیرى قرار دارد

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.