اراضى مشایخ تهرانى

در جنوب شرقى تهران ناصرى قرار داشته و از غرب به خیابان حاجى ابوالفتح (خیابان رى)، از شمال به اراضى گار ماشین، از جنوب به اراضى مخبرالدوله و از شرق به اراضى خالصه محدود بود.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.