اراضى محمودخان سرتیپ

قطعه كوچكى با نام «زمین محمودخان سرتیپ» در نقشه نجم‌‌الدوله ثبت شده است كه محل آن در جنوب شرقى دروازه دولت بوده و از شرق به زمین آقاخان سرتیپ، از شمال به اراضى صنیع الملك، و از غرب و جنوب به زمین بیاض و باغ بى‌‌نام محدود مى‌‌شده است. امروز در این اراضى ساخت و ساز شده و در شمالش كوچه شهید مصباح منشعب از خیابان سعدى قرار گرفته است.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.