اراضى متعلق به گارماشین

این اراضى كه عمارت ایستگاه (راه‌‌آهن و دیگر تأسیسات ماشین دودى) در آن قرار داشت از شمال به خیابان دروازه مشهد (خیابان خراسان)، از غرب به خیابان حاجى ابوالفتح (خیابان رى)، از جنوب به اراضى مشایخ تهرانى و از شرق به اراضى خالصه محدود بود. در این اراضى امروز پاركِ كوثر احداث شده است.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.