اراضى سفارت فرانسه

در شمال باغ بزرگ حسن‌‌آباد مستوفى الممالك یك قطعه بزرگ زمین بایر قرار داشت كه استخر وسیعى در آن بود و بخشى از آن به نام مصباح الملك و یحیى خان ارمنى و قسمتى هم به نام سفارت فرانسه ثبت شده است. وجود استخر به احتمال قوى محل ذخیره آب براى باغ حسن آباد بوده و اضلاع شرقى و غربى آن كه در امتداد اضلاع باغ مزبور است و با توجه به نام خیابان باغ حسن‌‌آباد كه در مجاورت ضلع شمالى این اراضى قرار داشته مى‌‌توان ادعا كرد كه این اراضى قسمتى از باغ حسن‌‌آباد بوده كه مستوفى الممالك آن را از باغ جدا كرده و به افراد و سفارتخانه فروخته است.

 این سند نشان مى‌‌دهد كه سفارت فرانسه تا زمان ترسیم نقشه نجم‌‌الدوله یعنى اواخر دوره ناصرى هنوز در همان محل سابق در محله عودلاجان بوده و بعدها با ساخت عمارت به محل جدید در خیابان نوفل لوشاتو تغییر مكان داده است. !رجوع کنید به سفارت فرانسه.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.