اراضى سادات (1

در اواخر دوره ناصرى باغ سردار دوره فتحعلى شاه به قطعات متعددى تقسیم شده بود كه چند قطعه از آن‌‌ها در این زمان در نقشه نجم‌‌الدوله به نام زمین بایر سادات ثبت شده است.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.