اراضى خالصه (مبیعى وزیر)

همان‌‌طور كه از نام این اراضى پیداست، اراضى مزبور متعلق به دولت بوده است كه وزیر (مستوفى‌‌الممالك) آن را خریدارى مى‌‌كند. این اراضى در گوشه شمال غربى تهران ناصرى و در مجاورت حصار قرار داشت و از دروازه باغ شاه شروع مى‌‌شد و تا حدود محلى كه امروز چهارراه ولى عصر و انقلاب (كافه بلدیه) است، كشیده شده بود.

 اگر بخواهیم محل این اراضى را با ملاحظه نقشه جدید تهران دقیق‌‌تر لحاظ كنیم باید از چهار راه ولى‌‌عصر و انقلاب (محل تئاتر شهر) خطى مورب تا پمپ بنزین بالاتر از میدان حر (دروازه باغ شاه) بكشیم. این خط كه در امتداد حصار ناصرى (گوشه شمال غربى) است با خیابان امام خمینى (خیابان باغ شاه سابق) و خیابان ولى‌‌عصر (خیابان جناب وزیر سابق) مثلث قائم الزاویه‌‌اى را تشكیل مى‌‌دهد؛ اگر قسمت زاویه قائمه مثلث یعنى جایى را كه امروز مجلس و كاخ مرمر و اطراف آن است از مساحت مثلث كسر كنیم، محدوده اراضى خالصه مبیعى وزیر به دست مى‌‌آید.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.