اراضى خاصه (سنگلج)

این اراضى در جنوب محل عتیق سنگلج و در غرب امامزاده سیدنصرالدین بود. اعتمادالسلطنه در صفحه 96 المآثر و الآثار، از آن چنین یاد مى‌‌كند:

 «اراضى خالصه دیوانى واقعه در سنگلج را كه خانه‌‌هاى جناب معیرالممالك دام اجلاله و غیره آن‌‌جاست و به باغ خسروخان و باغ قورخانه و باغ امان‌‌الله خان اشتهار دارد، به جهت توسعه بر مردم دارالخلافه طهران و اخراج ایشان از تنگناى ضیق مكان به رعایا انتقال فرمودند و از این جهت بر آبادانى‌‌هاى جدید چندین هزار جریب بیفزودند، به مباشرى محمدتقى خان معمارباشى، به تاریخ مذكور.»

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.