اراضى حاجى ابوالفتح

حاجى ابوالفتح در جنوب شرقى تهران دو قطعه زمین داشته است:

 الف) قطعه نخست كه به شكل مستطیل درازى بوده در غرب تكیه حاج محمدحسن و حاجى ابوالفتح از محل تخریب ضلع جنوبى حصار و خندق پدید آمده بود و از خیابان حاجى ابوالفتح (میدان قیام) شروع مى‌‌شد و تا حوالى كوچه محمدیه فعلى ادامه پیدا مى‌‌كرد.

 ب) قطعه دوم كه خوش قواره بوده، از شمال به قطعه اول و از شرق به خیابان حاجى ابوالفتح (خیابان رى) و از جنوب به كوچه بى‌‌نام (شهید ناصر شمس) و از غرب به زمین بیاض بى‌‌نامى محدود مى‌‌شده است.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.