اراضى آقا سید محمد

این قطعه زمین در اواخر دوره ناصرى براساس نقشه نجم‌‌الدوله از شمال به خیابان دروازه مشهد (خیابان خراسان) از غرب به سراى همدم و از شرق به اراضى نجف‌‌آباد و از جنوب به اراضى حاجى میرزا رضاى طبیب محدود بوده است. مرز شرقى این اراضى كوچه شهید زالى است.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.