ادوكلون

اعتمادالسلطنه در 20 رجب 1299 ق. در روزنامه خاطرات خود این كلمه را به كار برده است. «شنیدم روزى كه شاه به سربازخانه نایب‌‌السلطنه رفته بود، هشتاد تومان نایب‌‌السلطنه ادوكلون كه از عطریات فرنگى است به در و دیوار سرباز خانه زده و گل و بلبل زیادى حاضر كرده بود.»

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.