اداره صرف جیب مبارك

در زمان فتحعلى شاه كسى را كه وجوه نقد شاه را نگهدارى و با حواله و فرمان او خرج مى‌‌كرد تحویلدار صرف جیب شاه مى‌‌گفتند كه در سلطنت شاهان دیگر «اداره صرف جیب مبارك شد.» ر جوع کنید به تحویلدار صرف جیب شاه.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.