احمد كور (كاروانسرا)

كاروانسراى احمدكور در شمال امامزاده زید قرار داشته است و در نقشه 1275 ق. شهر تهران محل دیگرى نیز به نام كاروانسرا و بازارچه «احمدكور« در شرق گذر سرپولك و چال میدان در محله چال میدان مشخص شده است. ! رجوع کنید به كاروانسراى احمد كور

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.