احمد اعتبار

معروف به اعتبارالدوله، فرزند سید حسن خان مستوفی، متولد ۱۲۶۶. تحصیلاتی مطابق معمول زمان نمود. از ملاکان بروجرد بود. در دورۀ پنجم از طرف مردم بروجرد نماینده مجلس شد. در ادوار ششم تا سیزدهم نیز همان سمت را داشت . با علی سهیلی دوستی نزدیک داشت و در تقویت او همیشه کوشش می‌کرد. پس از ختم انتخابات دورۀ سیزدهم در اسفندماه ۱۳۲۱ وزیر کشاورزی کابینۀ سهیلی شد و قریب یک سال در آن سمت بود. به جای او پسرش در دورۀ چهاردهم به نمایندگی انتخاب شد. اعتبار در کابینه‌های حکیمی و صدر به سمت وزارت پست و تلگراف تعیین و معرفی شد و پس از چند روز استعفا داد./ سایت راسخون. ۶ بهمن ۱۳۹۱.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.