احتساب

مردم در دوره قاجاریه به ویژه دوره ناصرى به مأمورین اداره نظمیه و احتسابیه احتساب مى‌‌گفتند.

 محتسب نیز در تداول مردم همان معنا را داشته و رایج بوده است. پروین اعتصامى با توانایى تحسین برانگیزش به زیبایى در شعرش محتسب را به كار مى‌‌برد:

 محتسب مستى به ره دید و گریبانش گرفت...

  ! رجوع کنید به احتسابیه (اداره).

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.