اجتماعیون - اعتدالیون

در سال اول فتح تهران توسط مشروطه‌‌خواهان 1327 ق. / 1908 م. در ایران دو حزب پیدا شد كه بعد از افتتاح مجلس دوم، این دو حزب به اسامى دموكرات و اجتماعیون - اعتدالیون رسمى شدند و خودشان را به مجلس معرفى كردند. ! رجوع کنید به حزب

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.