اتحاد تجار

كمیته اتحاد تجار در خلال جنگ اول جهانى به ریاست امین‌‌الضرب معروف تشكیل و فعال گردید. این كمیته مانند دیگر سندیكاها و مجتمع‌‌هاى متشكله در پایتخت و دیگر شهرها براى مقابله با كارهاى بانك شاهنشاهى انگلیس و دفاع از حقوق اعضاى اصناف به وجود آمد. / تاریخ اقتصادى ایران، چارلز عیسوى، ص 67.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.