ابوهاشم مجدالدین سید شریف

صاحب جنةالنعیم وى را سید حسینى معرفى كرده، ولیكن اشتباه مى‌‌باشد و او سیدِ حسنى است و نسبتش به حسین اثرم مى‌‌رسد و در كتاب شیخ منتجب‌‌الدین رازى آمده:

 «سید مجدالدین ابوهاشم بن حمزة بن زید بن مهدى بن حمزة بن محمد بن عبدالله بن على بن حسین بن حسین اثرم بن امام حسن علیه‌‌السلام فاضل و محدث...» / جغرافیاى تاریخى شمیران، ج 2، ص 861 ! رجوع کنید به ابوالفتح ونكى.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.