ابوالفتح

از تجار معروف تهران در دوره ناصرى است. مدرسه و مسجد جامع ابواالفتح (فتحیه) در خیابان رى كوچه حاج ابوالفتح از بناهاى وى مى‌‌باشد.

 متن كتیبه كاشى سر در مدرسه چنین است: «هوالواقف على‌‌الضمایر. در عهد دولت خسرو صاحب‌‌قران ناصرالدین شاه... بناى این مسجد و مدرسه مشهوره به فتحیه را مرحمت و غفران پناه الحاج شیخ ابوالفتح تاجر (رحمةالله علیه) فرمود به سعى و اهتمام فرزند ارجمند ارشدش عالى‌‌جناب عمدةالتجار آقا میرزا عباس‌‌على در سنه 1305 قمرى اتمام پذیرفت.» / تهران به روایت تاریخ، ج 2، ص 1177، نقل از تاریخ تهران (حجت بلاغى)، ج 1، ص 172.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.