ابوالفتح

ابوالفتح میرزا مؤیدالدوله پسرِ بزرگِ سلطان مراد میرزا حسام‌‌السلطنه و داماد ناصرالدین شاه (شوهر افسرالدوله)، كه سجع مُهر او چنین بوده: «مؤیدالدوله ابوالفتح راد، صحرشه و گوهر سلطان مراد«. در سال 1288 ق. كه حكومت اصفهان به حسام‌‌السلطنه داده شد، او ابوالفتح میرزا پسر خود را به پیشكارى میرزا محمدحسین ناظم‌‌الملك به حكومت اصفهان فرستاد. در سال 1293 ق. به نیابت پدر، حاكم كردستان و در سال 1298 ق. به مؤیدالدوله ملقب شد. در سال 1303 ق. از طرف كامران میرزا نایب‌‌السلطنه، حاكم گیلان شد. در سال 1310 ق. حكمران خراسان گردید. اعتمادالسلطنه در یادداشت‌‌هاى روزانه خود در 29 شوال 1310 ق. مى‌‌نویسد: «... آنچه مشهور است مؤیدالدوله لدى‌‌الورودِ خراسان ده نفر را كشته است.»

 در سال 1325 ق. والى فارس بود و در سال 1330 ق. درگذشت. در قم در مقبره محمدشاه قاجار مدفون گردید. / شرح رجال ایران، ج 1، ص 53.

 ظل‌‌السلطان هنگامى‌‌كه حاكم اصفهان مى‌‌شود و به محل حكومت خود مى‌‌رود، مشاهدات خویش را از این شهر چنین مى‌‌نویسد:

 «همشیره بزرگ من افسرالدوله عیال ابوالفتح میرزا (حكمران اصفهان) بود. وقتى كه وارد اصفهان شدم، چه اصفهانى دیدم! عالیها سافلها شده، تمام خراب  و كن فیكون شده...» / خاطرات ظل‌‌السلطان، ج 2، ص 466.

 «باغ حسن آباد پس از محمد حسن‌‌خان اعتمادالسلطنه (مالك آن بود) به دست مؤیدالدوله مى‌‌افتد. سندى در دست دكتر اصغر مهدوى است كه در شوال 1319 ق. شش دانگ مزرعه حسن آباد و عمارت ییلاقى آن قرب قریه امامزاده قاسم شمیران، یعنى شش دانگ مزرعه مزبوره بترابعها از شش دانگ قنات و عمارات و باغ و استخر و اراضى مزروعى و غیره با حاجى حسین آقا امین الضرب مصالحه شده است.» / جغرافیاى تاریخى شمیران، ج 1، ص 343.

 احتشام‌‌السلطنه راجع به امضاى متمم قانون اساسى توسط محمدعلى شاه مى‌‌نویسد: «... متمم قانون اساسى را براى توشیح تقدیم كرده، شاه بى‌‌اندازه متوحش بود و شاهزاده مؤیدالدوله ابوالفتح میرزا حضور داشت. محمدعلى شاه شروع به خواندن مواد قانون نمود... امضاء كرد...» / خاطرات احتشام‌‌السلطنه، ص 610.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.