ابن بلخى

ابو زید احمد بن سهل بلخى مشهور به ابن بلخى از نویسندگان قرون پنجم و ششم هجرى است فارس‌‌نامه را به نام سلطان محمد بن ملكشاه سلجوقى در فاصله سال‌‌هاى 500 تا 510 ق. نوشته و در  ذكر بلوك كوار فارس، انار آن‌‌جا را به خوبى انار تهران تشبیه كرده است؛ بدین ترتیب نام تهران را كه در آن زمان داراى باغات مصفا و میوه فراوان به خصوص انار اعلا بوده درج مى‌‌كند: «.. همه میوه‌‌هاى آنجا به غایت نیكوست، خاصه انار، كه مانند انار طهرانى است.» / عجایب‌‌نامه، نسخه عكسى، ورق 39  تهران در اسناد تاریخى.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.