ابتدائیه

دومین مدرسه‌‌اى كه میرزا حسن رشدیه و دیگر یارانش در انجمن معارف، در تهران تأسیس كردند.

 «نام اولین مدرسه را رشدیه گذاردیم و عده شاگردان آن ظرف چند روز از دویست نفر تجاوز كرد، بلافاصله شروع به تأسیس مدرسه دوم كه به نام ابتدائیه موسوم شد نمودیم و متعاقب آن مدارس علمیه و شرف و افتتاحیه و كوچه غریبان و غیره، یكى بعد از دیگرى، آماده به كار شدند». / خاطرات احتشام‌‌السلطنه، ص 325 ! رجوع کنید به مدرسه.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.