آهنگ سلام ملی ایران

در دوره قاجاریه در مراسم رسمی‌ دسته‌های‌ موزیك به نواختن آهنگ سلام ملی‌ ایران می‌‌پرداختند. دوستعلی‌ خان معیرالممالك در این باره و در توصیف مراسمی‌ در باغ شاه می‌‌نویسد:

 «... در ساعت مقرر ناصرالدین شاه به مجلس جشن درآمد و همین كه پرده از روی‌ مجسمه برداشته شد، دسته‌های‌ موزیك هم آهنگ سلام ملی‌ ایران را نواختند.«

 اولین آهنگ سلام را لومر ساخت كه تا زمان محمد علی‌ شاه معمول بود و در دوره احمد شاه تغییر كرد. / تهران به روایت تاریخ، ص 400.

 دارالفنون خاستگاه نخستین آهنگ سلام یا سرود ملی‌ عصر جدید (سده‌های‌ سیزدهم و چهاردهم شمسی‌) ایران است.

 سرود ملی‌ رسمی‌ دولت ایران از نمادهای‌ ملی‌ ایران است كه در مراسم رسمی‌ دولت، یادبودهای‌ ملی‌، مسابقات بین‌المللی‌ ورزشی‌ و دیگر مناسبت‌های‌ ملی‌ اجرا یا پخش می‌‌شود. سرود ملی‌ ایران دارای‌ دوبخش شعر و موسیقی‌ است. نخستین آهنگ سرود ایران در دوره ناصری‌  توسط معلم شعبه موزیك دارالفنون موسیو لومر ساخته شد.

چهار سال پس از تأسیس دارالفنون دو كارشناس موزیك نظام به نام‌های‌ بوسكه[1] و رویون[2] از پاریس وارد تهران شدند و در سال 1235خ. (1856م.) یك دسته موزیك نظامی‌ به نام دسته موزیك سلطنتی‌ تشكیل دادند.

 بوسكه در سال 1273ق. / 1857م. ایران را ترك كرد و رویون هم كه مردی‌ رنجور و بیمار بود، گرچه تا 1284ق. / 1868م. در ایران بود، اما به واسطه عدم پیشرفت شاگردان موزیك، عملاً در كار خود موفق نبود. / تاریخ موسیقی‌ نظامی‌ ایران، 1354، ص 102.

 وقتی‌ بوسكه به وطن خود بازگشت و فعالیت رویون هم به سبب بیماری‌ متوقف شد، شخصی‌ به نام ماركو[3] از ایتالیا برای‌ آموزش دسته موزیك به خدمت گرفته شد. ماركو مردی‌ عامی‌ بود كه تنها در نواختن كلارینت (قره‌نی‌) وارد بود.

 ناصرالدین شاه پس از آشنایی‌ با موسیقی‌ نظامی‌ به ضرورت سامان دادن قشون به دسته‌های‌ موزیك نظامی‌ پی‌ برد و چون شیفته تشریفات و جلال و جبروت دستگاه پادشاهی‌ بود، به تشكیل این قسمت در قشون تمایل نشان داد و زمانی‌ كه دانست موزیك نظامی‌ می‌‌تواند در تشریفات سلطنتی‌ بر ابهت امر بیافزاید چنان علاقه‌مند شد كه از دولت فرانسه در این مورد كمك خواست. بر این اساس وزیر جنگ این كشور موسیو لومر را بدو معرفی‌ نمود. ! آلفرد لومر.

 آلفرد ژان باتیست لومر موسیقی‌‌دان نظامی‌ فرانسوی‌ بود كه در تاریخ 1284ق. / 1247خ. به ایران آمد و از این زمان شعبه‌ای‌ در مدرسه نظام  دارالفنون به نام «شعبه موزیك» تأسیس شد. لومر به دانشجویان بخش موسیقی‌ دارالفنون آموزش می‌‌داد. نخستین آهنگ سلام رسمی‌ ایران، با عنوان «سلام شاه» ساخته اوست و همچنین گفته می‌‌شود نخستین سرود ملی‌ ایران (این سرود را در تیر ماه 1252 خ. / 1873م. به لومر سفارش دادند. این سرودكه از ابتدا بی‌‌كلام بود و به سلام شاهی‌ شهرت  داشت، در سال 1284خ. / 1905م. برای‌ نخستین بار نسخه‌ای‌ از آن به رهبری‌ موسیو لومر ضبط گردید.) را ساخت. / پژوهشی در موسیقی و سازهای موسیقی نظامی دوره قاجاریه، نقل در موسیقی عصر مشروطه.

 لومر برنامه درسی‌ مدرسه نظامی‌ را در هشت سال تنظیم و در ابتدا با ده تن هنرجو كار خود را آغاز كرد. / پژوهشی در موسیقی و سازهای نظامی دوره قاجار، ص 78.1. Boske

2. Royun

3. Marco

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.