آل جلایر (یا ایلكانیان)

سرانجام سرزمین ری‌ و تهران تا چندی‌ بعد از دست آل بادوسپان بیرون رفت، و پای‌ امیر ولی‌ بدان حدود باز شد. امیر ولی‌ در سال 772ق. نسبت به سلطان اویس ایلكانی‌ پسر شیخ حسن بزرگ (مؤسس پادشاهی‌ آل جلایر یا ایلكانیان) از در مخالفت در آمد و در»خوار» ری‌ میان آن دو نبردی‌ سخت رفت، امیر ولی‌ شكست خورد و سلطان اویس ری‌ را به دست آورد و به قتلقشاه سپرد و پس از دو سال به اصفهان رفت. / حبیب السیر، جزو اول، ج 3، ص 136. !رجوع کنید به جلایریان.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.