آلوكوی

به موجب گزارش‌های‌ سرهنگ برون یی‌ یار در سال 1274ق. (1855م.) یك نفر فرانسوی‌ به نام كارلیه[1] كه عكاس بود در معیت هیئت نظامی‌ فرانسوی‌ به ایران آمد تا صنعت عكاسی‌ را در ایران رواج دهد و تجارت وسایل عكاسی‌ و محصولات شیمیایی‌ را با ایران دایر نماید. مقارن همین زمان شخص دیگری‌ هم موسوم به آلوك وی‌ كه او نیز عكاس بود عازم ایران شد. این دو تن در ایران به اتفاق شركتی‌ تأسیس كردند.

 چون تاریخ آمدن این دو نفر به ایران مقارن همان سال‌های‌ اول رواج صنعت عكاسی‌ در جهان است (نُه سال پس از اختراع دوربین عكاسی‌) شاید بتوان گفت كه آشنایی‌ ایرانیان با صنعت عكاسی‌ از همین تاریخ بوده است. / ورود صنعت عكاسی در ایران، یادگارنامه حبیب یغمایی، صص 279 و 280.3. Carlhiee

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.