آلماناك

در سال 1291ق. اعتمادالسلطنه از طرف ناصرالدین شاه به ترتیب و تركیب نخستین سالنامه فارسی‌ مأمورگردید و به گفته خود «آلماناكی‌ بس نغز و نیك تلفیق داده مطبوع و منتشر ساخت مشتمل بر هیئت دربار دولت علیه ایران و سایر ملحقات و منضمات آن و رئوس عناوین سایر دول دنیا به علاوه فواید عظیم دیگر... .» / از صبا تا نیما، ص246.

 كتاب‌های‌ نجومی‌ كه به طور سالیانه درباره ساعات طلوع و غروب خورشید و سیارات و... منتشر می‌‌شود آلماناك ستاره‌ای‌ گویند.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.