آلا فرانك

به فرانسه منسوب است، اعم از لباس یا رفتار. / لغتنامه دهخدا.

 آلا فرانك بر اثر كثرت استعمال به صورت آلافرنك و بعد آلافرنگ به‌كار می‌‌رفت. در اسناد تاریخی‌ اواخر قاجاریه این كلمه به هر چیزی‌ كه از فرانسه یا به طور كلی‌ از فرنگ اقتباس شده باشد گفته می‌‌شد. مانند سفره غذا كه به شیوه اروپاییان چیده شده باشد و یا رستوران و نحوه لباس پوشیدن و غیره. «... آن‌جا محل باروتچی‌ باشی‌ بود و جناب میرزا ملكم خان داماد او بود. مرا وعده نهار گرفتند. سفره آلافرنكه بسیار خوبی‌ حاضر كرده بودند...» / شرح حال عباس میرزا، ص 80. !رجوع کنید به رستوران.

برچسب‌ها:
استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.