آقا محمدقاسم حجارباشی

از حجارهای‌ معروف دوره قاجاریه كه در سال 1209خ. نقش فتحعلی‌ شاه را روی‌ سنگ - یك سال قبل از مرگ فتحعلی‌ شاه - در كوه طبرك شهر ری‌ حجاری‌ كرده است. این عمل و نابخردانه حكومت وقت، لطمه بزرگی‌ به آن اثر باستانی‌ وارد كرده است. !رجوع کنید به طبرك

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.