آقا غلامحسین هراتی

مالك باغ اكبر آباد با قلعه عباس آباد و باغ‌های‌ آن و قلعه عباسیه بوده است. آقای‌ ستوده به نقل از اسناد كتابخانه دكتر اصغر مهدوی‌ می‌‌نویسد:

 «عباس آباد را حاجی‌ میرزا آقاسی‌ آباد كرد. پس از او میرزا یوسف مستوفی‌‌الممالك خرید و بعد به پسرش میرزا حسن خان مستوفی‌ منتقل شد. در سال 1321ق. به غلامحسین هراتی‌ منتقل شد. هراتی‌ پس از ورشكستگی‌ فوت كرد. املاك او را برای‌ تأدیه دیون او به معرض فروش گذاشتند. یكی‌ از طلبكاران بانك روس بود كه بر اثر فشار بانك روس به حاج حسین امین‌الضرب، نامبرده املاك او را قبول می‌‌كند و دیون مردم و بانك روس را می‌‌دهد. بدین ترتیب آن به مالكیت امین‌الضرب می‌‌رسد. در ذیحجه 1321ق. عباس‌آباد و محمودیه نزد هراتی‌ و ارباب جمشید بیع شرط بوده است.» / جغرافیای تاریخی شمیران، ص145.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.