آقا سید هاشم (باغ)

این باغ یكی‌ از باغ‌های‌ تهران قدیم است كه شهر تهران (حصار صفوی‌) را احاطه كرده بودند و دست كم تا تاریخ 1309ق. كه نقشه پایتخت تهیه گردید وجود داشته است. در آن نقشه در خارج و شمال حصار صفوی‌ شهر و غرب باغ نگارستان واقع بوده است. ر جوع کنید به باغ آقا سید هاشم.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.