آغشقه

به درهای‌ چوبی‌ بزرگی‌ كه به طرف حیاط یا كوچه باز می‌‌شد و دارای‌ جام‌های‌ بزرگ شیشه‌ای‌ بودند گفته می‌‌شد. در شماره 9 ربیع الثانی‌ 1294 ق. روزنامه ایران راجع به احداث میدان توپخانه نوشته شده: «... دیگر از بناهای‌ معتبر میدان توپخانه جدید می‌‌باشد... همه درها از آغشقه و شیشه می‌‌باشد... .» / تهران به روایت تاریخ، ص 795؛ روزنامه ایران، ش 318، 1294 ق. ص 6.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.