آصف السلطنه (ولی)

ولی‌‌خان آصف السلطنه پسر مهدی‌ خان آصف السلطنه و شوهر عشرت السلطنه، داماد مظفرالدین شاه و مالك تعدادی‌ از اراضی‌ فرمانیه بوده است. / جغرافیای تاریخی شمیران، ص 627؛ خاطرات احتشام السلطنه، ص8.

 مهندس منوچهر صانعی‌ فرزند استاد علی‌ معمار باشی‌ خانه آصف الدوله را یكی‌ از آثار معماری‌ پدر خود در تهران معرفی‌ كرده است: «... عمارت آصف السلطنه دولو، منزل تاجر باشی‌ روس در خیابان قوام السلطنه (30 تیر) كه بعدا بیمارستان رضا نور شد... .»
/ تهران به روایت تاریخ، ص 1628 باغ آصف السلطنه؛ شرح رجال ایران، ج 2، ص 174.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.