آصف السلطنه (مهدی)

مهدی‌ خان آصف السلطنه پسر سوم حاج محمد باقر خان قاجار دولو بیگلربیگی‌ تهران و پدر ولی‌ خان آصف السلطنه داماد مظفرالدین شاه بوده و بیشتر زندگی‌‌اش در آذربایجان و در دستگاه مظفرالدین میرزا ولیعهد گذشته است. وی‌ از سال 1303 تا 1309 ق. فراش باشی‌ ولیعهد بود و در سال آخرالذكر فراش باشی‌ محمد میرزا (محمد علی‌ شاه) گردید.

 در سال 1311ق. به آصف السلطنه ملقب شد و در این سال از طرف ولیعهد با پانصد سوار و پیاده و متفرقه مأمور گردید كه به تهران رفته ملكه جهان، دختر كامران میرزا نایب السلطنه را برای‌ محمد علی‌ میرزا بیاورد. او هم رفت و مأموریت خویش را انجام داد. وی‌ در دوران ولیعهدی‌ محمد علی‌ میرزا درگذشت. / شرح رجال ایران، ج5، ص 304.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.