آصف الدوله (غلامرضا)

حاج غلامرضا خان (شهاب‌الملك - آصف‌الدوله) پسر حسین خان نظام الدوله شاهسون اینانلو. چون پدرش حسین خان شهاب الملك در اواسط سلطنت ناصرالدین شاه (از 1285 تا 1289 ق.) رئیس توپخانه بود، او هم از آغاز جوانی‌ وارد خدمت نظام شد و در سال 1300ق. از افسران ارشد و سرتیپ اول توپخانه گردید. در سال 1291ق. همچون پدرش به لقب شهاب‌الملك ملقب شد.

 اعتمادالسلطنه در یادداشت‌های‌ روزانه خود راجع به او می‌‌نویسد: «پنج شنبه 16 جمادی‌ الثانیه 1302: صبح دربخانه رفتم، شاه با نهایت تغیر از اندرون بیرون آمدند، خلاصه به واسط بست نشستن شهاب الملك در دربخانه امین اقدس اوقات شاه تلخ بود... .»

 در سال 1305 ق. بار دوم خودش به طورمستقل والی‌ مازندران وعضو مجلس شورای‌ دولتی‌ گردید. درسال 1309 ق. ملقب به بنان السلطنه شد و چون داماد آصف الدوله بود در تمام مأموریت‌هایش به سمت پیشكاری‌ وی‌ همراهش بود. پس از فوت میرزا عبدالوهاب خان شیرازی‌ آصف‌الدوله (1304ق.) شهاب الملك ملقب به آصف الدوله شد. در سال 1317ق. به حكومت تهران منصوب گردید.

 ادوارد براون در كتاب انقلاب ایران می‌‌نویسد: «قرضه گرفتن از روسیه در 1317 ق. و مسافرت شاه در سال 1900م. / 1318ق. با ولخرجی‌‌اش در گردش اروپا موجبات ناخوشنودی‌ مردم را فراهم و دگرگونی‌‌هایی‌ به ظاهر بر ضد حكمرانی‌ آصف الدوله در تهران باعث گردید ولی‌ در باطن بر ضد بی‌ كفایتی‌ و بی‌‌عرضگی‌ حكومت بود.» / شرح رجال ایران، ج3، ص 16.

 آصف‌الدوله صاحب باغ قیطریه (پارك قیطریه فعلی‌) بود كه بعد باغ را به امین السلطان تقدیم كرد. بر اساس نوشته معیرالممالك (رجال عهد ناصری‌ ص 202). / روزنامه اطلاعات، 19/2/80.

 وی‌ مدتی‌ حاكم تهران بود. قهرمان میرزا سالور راجع به او می‌‌نویسد:

 «... این آصف الدوله در ظرف این یك سال حكومت تهران یك كرور مداخل كرده صغیر و كبیر ناله و آه دارند.» / روزنامه خاطرات عینالسلطنه، ج 2، ص 1467.

 او در كابینه ناصرالملك وزیر داخله بوده است.
/ خاطرات و خطرات، ص 159  !رجوع کنید به حاكم تهران.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.