آصفیه (مدرسه)

این مدرسه در محله بازار تهران در كوچه نوروزخان، شمال چهار راه بین‌الحرمین احداث گردیده بود. اعتمادالسلطنه در ذكر آثار و ابنیه دوره ناصری‌ به این مورد نیز اشاره كرده چنین می‌‌نویسد:

 «... مدرسه آصفیه واقع در شمال بازاری‌ كه از مسجد شاه تهران به مسجد جامع آن می‌‌گذرد و این مدرسه را مرحوم حاج محمد قلیخان آصف الدوله از مال الوصایه میرزا ابوالحسن خان ایلچی‌ وزیر امور دول خارجه ساخته است.» / المآثر و الاثار، ص 84.

 برسر در بیرونی‌ مدرسه بر كتیبه كاشی‌ چنین منقوش بود: «انا مدینه‌العلم و علی‌ بابها» - مدرسه مرحوم میرزا ابوالحسن خان ایلچی‌ كبیر وزیر امور خارجه 1277ق.» / تهران به روایت تاریخ، ص 1174.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.