آسیاب های تهران

اسامی‌ برخی‌ از آسیاب‌های‌ تهران:

 آسیاب آبی‌ كاظم آباد، آسیاب موتوری‌ كاظم آباد، آسیاب آبی‌ آقابزرگ كن، آسیاب آبی‌ حاجی‌ میرمحمد، آسیاب آبی‌ دوازده امام كن، آسیاب آبی‌ لو (بر وزن تو) در كن، آسیاب موتوری‌ حاجی‌ اسدالله دركن، آسیاب امیرآباد، آسیاب كهك، آسیاب بیرون باغ منظریه، آسیاب تجریش و دزاشیب، آسیاب حصارك، آسیاب دربند، آسیاب شاهزاده سالور در باغ فردوس، آسیاب عزالدوله، آسیاب قلعه مهدی‌ آباد، آسیاب فرمانفرما، آسیاب مجیدیه، آسیاب قلعه دركه، آسیاب گاومیشی‌ یوسف آباد،آسیاب لش در دزاشیب، آسیاب یوسف آباد، آسیاب میر محمد در كن. / جغرافیای تاریخ شمیران، ج 2، ص 604.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.